AZSeal là chất phụ gia chống thấm thuộc V.K Enp,
được cấp giấy phép thành lập năm 2006 để sản xuất
các loại sản phẩm hóa chất cung cấp cho ngành
xây dựng tại Việt Nam và khu vực.
AZSeal is a waterproofing product under V.K Enp,
licensees established in 2006 to manufacture of
chemical products for the construction industry.
Please contact us
82 Trung An, Cu Chi District, HCMC, Vietnam
Tel:(84.8) 3842 1198 - Mobile: 0922 79 8000 - Email: azseal@azseal.net
Copyright © 2015 by Azseal